Fonksiyonel Görev Dağılımları

FONKS.GRV. DAĞILIMI- PERSONEL

FONKS. GRV. DAĞILIMI – MUHAKEMAT

FONKS. GRV. DAĞILIMI – MUHASEBE