Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Teşkilat ve Birim Şemaları

TEŞKİLAT ŞEMASI

Çorum Defterdarlığı

BİRİM ŞEMALARI

Personel Müdürlüğü Birim Şeması

Muhakemat Müdürlüğü Birim Şeması

Muhasebe Müdürlüğü Birim Şeması