Teşkilat ve Birim Şemaları

TEŞKİLAT ŞEMASI

Çorum Defterdarlığı

BİRİM ŞEMALARI

Personel Müdürlüğü Birim Şeması

Muhakemat Müdürlüğü Birim Şeması

Muhasebe Müdürlüğü Birim Şeması