Ayrılma NedeniAyrılma TarihiYeni Görev Yeri
Seda EROĞLUMuhakemat MüdürlüğüNakil08.03.2019Hatay Defterdarlığı
Alime Tuğba CİHANÇorum Vergi Dai.Md.Nakil18.03.2019Eskişehir V.D.Bşk.