Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

2017 Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Defterdarlığımız bağlı il ve ilçe birimlerinin 2017 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2018 yılı hedeflerinin belirlenerek bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulması, kurumsal ihtiyaç ve sorunların çözümü için teklif ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla Defterdarımız Sayın Durak SERCAN Başkanlığında Merkez Birim Müdürleri, İlçe Malmüdürleri / Vergi Dairesi Müdürü veya vekillerinin katılımı ile Defterdarlığımız Eğitim Salonunda 06.02.2018 Salı günü toplantı yapılmıştır.