Hitit Üniversitesi Erol Olçok Konferans Salonu’nda 01 Mart 2018 Perşembe günü saat 10.30’da Hitit Üniversitesi ve Defterdarlığımız İşbirliği İle “Vergide Güncel Sorunlar, Kayıtdışılık ve Kayıtdışılığın Yeni Boyutu, Küresel Sermaye Hareketleri ve Sanal Para” konulu panel ve çalıştay düzenlenmiştir.